KAFÈ WALD

Til å begynne med kan du få kjøpt en god kopp kaffe eller nybrygget te. På sikt inviteres du til foredrag, presentasjoner, opplesninger og andre sosiale sammenkomster.