KUNST

Kunstutstillinger i forskjellige medier. Utstillingene vil i tillegg til ferdige verk, vise frem prosessen, skisser og det som ligger bak et verk.