LISE STEINGRIM. Maleri. 10.02.18-11.03.18

Velkommen til åpning av utstillingen “I skyggen av et tre” lørdag 10. februar kl. 13:00.

Lise Steingrim ( f.1969) er billedkunstner bosatt på Nesodden. Hun er utdannet fra Einar Granum Kunstfagskole (2010) og Statens Kunstakademi i Oslo (2013). Hun har deltatt ved en rekke separat- og kollektivutstillinger i inn- og utland.

Steingrim leter gjerne etter struktur, lys, farge og systemer. Kunstneren vokste opp med leksikon. Sannheten ble presentert på en ryddig og oversiktlig måte med skjematiske tegninger i flott farger og vitenskapelige bevis på at mennesket, samfunnet og verden var på vei fremover.

«Jeg har de siste årene kartlagt en skog rett ved der jeg bor. Jeg har gått til skogen så ofte jeg har kunnet, tatt fotografier og tegnet skisser. Jeg har merket meg dens trær, stammer, røtter, stier og terreng. En hel topografi i min skog. Etter kartleggingen har jeg gått tilbake til atelieret mitt og prøvd å bryte ned naturformene i fotografiet jeg har tatt eller skissen jeg har tegnet. Naturformene har blitt geometrisert og motivene brukket ned til selvstendiggjorte billedelementer.»
Lise Steingrim 2017

“Lise Steingrim takes in her paintings an almost lexical approach to her various objects of study. Finding patters in everyday life from electricity masts and cooling systems to mounds of rubbish and slabs of meat, she has the eye of a keen cartographer, mapping diverse visual material. Deliberately eschewing the urban motifs that characterize many of her contemporaries, Steingrim’s in-depth studies of trees and rural landscapes drive her work from initially encyclopedic illustration – via a flatness and tight geometry that references and celebrates Mondrian – into abstraction.”
-Natalie Hope O`Donnell – curator of ́Munchmuseet on the Move ́( the Munch Museum, Oslo )